فون فایندر

25 مهر ماه ۱۳۴۰ • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

۲۵ مهر ماه ۱۳۴۰

دسته بندی : موبایل تاریخ : سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

آقام می خواهند انتخابات آزاد باانجام گرفت/پیشنهاد شرکت ملی برای افزایش قیمت مواد نفتی/اصول سیهست دولت در مورد بازار مشترک تعیین انجام گرفت/درخوهست اعتبار برای انتخابات!/تعجب در ایران از نتایج انتخابات ترکیه!

آقام می خواهند انتخابات آزاد باانجام گرفت

« هشدارات » در گزارشی به نظر آقام درباره آئین نامه تکمیلی انتخابات پرداخت و نوشت : آقام می خواهند انتخابات آزاد باانجام گرفت و متنفذین و منتظرالوکاله ها در انتخابات اعمال نفوذ نکنند.

ایرج خطیبی کارمند پست پایتخت گفت :

من تا به حال که نزدیک سی سال دارم هیچ تایم رای نداده ام ، زیرا اطمینان نداشتم که رای مرا بخوانند و به نظر من و رای من احترام بگذارند و تنها روزی در انتخابات شرکت خواهم کـــرد که بدانم رای مرا به حساب می آورند و نه آن کس را که خودشان می خواهند ، از صندوق بیرون می آورند.

علی نیکدوست راننده تاکسی نیز می گوید : من در حدود ۶ کلاس سواد دارم، یک تایم ابداً نمی دانستم رای دادن برای چیست و حالا هم که می دانم نمی خواهم رای بدهم، چون به رای من ترتیب اثر نمی دهند. تا به حال که متنفذین و دولت ها هر کار دلشان خوهسته انجام داده اند.

حبیب الله پورعلی بلیط فروش حاشیه خیابان سپه نیز گفت : تایمی که دولت بخواهد کاندیداهای خودش را وکیل کند هیچ مقررات و قانونی جلوی او را نمی تواند بگیرد، دولت متداوم کسی را که خوهسته انتخاب کـــرده هست و شاید هم اسامی وکلای فردا از همین حالا معلوم انجام گرفته باانجام گرفت.

«هشدارات» در بخش نتیجه گیری نوشت : بدین ترتیب از اظهار نظرهای مزبور روشن می شود که آقام به مقررات و آئین نامه تعدادان اهمیتی نمی دهند ، بلکه می خواهند انتخابات واقعا آزاد باانجام گرفت و دولت و متنفذین و منتظرالوکاله ها و کسانی که تا حال پارلمان در انحصار آن ها بوده هست اعمال نفوذ نکنند و اجازه داده شود که آقام اراده آزاد خود را اظهار کنند و نمایندگان همه طبقات به مجلسین راه یابند. تنها در این صورت هست که مجلس واقعا مجلس شورای ملی خواهد بود.

 

پیشنهاد شرکت ملی برای افزایش قیمت مواد نفتی

« کیهان » نوشت : امروز در پاره ای محافل صحبت از افزایش قیمت مواد نفتی بود ، نخست وزیر طی نقل کردرانی که در انبار نفت ری ایراد کـــرد ضمن اشاره به این موضوع که سازمان پخش نفت مانند اکثر موسسات دولتی ضرر می دهد، تائید کـــرد که در سال های فردا نرخ مواد نفتی باید افزایش یابد.

مهندس فرمانفرمائیان مدیر ادره کل پخش و عضو هیئت مدیره شرکت ملی ضمن اشاره به توزیع مواد نفتی در کشور و لزوم ایجاد تاسیسات جدید در اغلب نقاط کشور گفت : در حال حاضر شرکت ملی نفت از بابت فروش نفت سفید و نفت سیاه سالیانه مبالغ هنگفتی ضرر می دهد و شرکت ملی قریبا پیشنهادی در زمینه افزایش نرخ مواد نفتی به دولت خواهد کـــرد و انتظار داریم دولت با پیشنهادات شرکت ملی در مورد افزایش نرخ مواد نفتی موافقت نماید.

 

اصول سیهست دولت در مورد بازار مشترک تعیین انجام گرفت

در جلسه دیروز شورای عالی اقتصاد اصول سیهست دولت در مورد بازار مشترک تعیین انجام گرفت.

رایخانوم اقتصادی ایران در بروکسل ماموریت یافت تا با توجه به سیهست دولت اقداماتی به عمل آورد.

 

درخوهست اعتبار برای انتخابات!

امروز وزارت کشور طی نامه ای از وزارت دارایی تقاضا کـــرد ۴ میلیون تومان اعتباری را که برای انتخابات در قانون بودجه تصویب انجام گرفته به حساب وزارت کشور منظور نماید.

 

تعجب در ایران از نتایج انتخابات ترکیه!

«کیهان » نوشت : نتایج انتخابات ترکیه و پیروزی حزب عدالت در سنا و موفقیت قابل توجه این حزب در مجلس نمایندگان با تعجب و حیرت زیادی تلقی گردید زیرا انتظار می رفت که پیروزی نصیب آن دسته و حزبی گردد که از قدرت و پشتیبانی دولت برخوردار هست.

حزب عدالت در شرایطی پیروزگردید که هنوز از اعدام سران و رهبران آن زیاد از یک ماه نگذشته هست و قاعدتا می بایستی با تضییقاتی که برای دیگر رهبران آن وجود دارد برای مدت زیادی نتواند کمر رهست کند.