فون فایندر

22 منطقهیور ماه 1340 • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

۲۲ منطقهیور ماه ۱۳۴۰

دسته بندی : موبایل تاریخ : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

در حضور شاه و به مدت دو ساعت، روابط ایران و شوروی بررسی انجام گرفت/ایران نمی تواند با کاهش درآمد نفت موافقت کند/هستعفای صدرالاشراف پذیرفته نانجام گرفت/محاکمه متهمین پرونده شیلات آغاز می شود/ایران بین افغانستان و پاکستان میانجیگری می کند/تکذیب یک ادعا!/ایران قرضه تازه ای از آمریکا می گیرد!/آزادی تکمیل واردات به ایران برای مدت طولانی از بین رفته هست/نگرانی امینی از بازار مشترک اروپا/آمار جالب یک نشریه از وسائط نقلیه و رانندگی در پایتخت

در حضور شاه و به مدت دو ساعت، روابط ایران و شوروی بررسی انجام گرفت

صبح امروز امینی، نخست وزیر، به اتفاق جناب آقاان دکتر علیقلی اردلان و محمود فروغی در کاخ سعدآباد بحضور شاه رسید. ابتدا نخست وزیر دکتر علیقلی اردلان را بسمت سفیرکبیر جدید ایران در مسکو و محمود فروغی را بسمت معاون سیاسی و پارلمانی وزارت خارجه به شاه معرفی کـــرد.

 

پس از انجام معرفی در حضور شاه روابط ایران و شوروی مورد بررسی قرار گرفت و این جلسه تا ساعت یازده و نیم ادامه داشت.

 

پس از این جلسه رویدادنگاران در حالی که سعی داشتند اخبار جدیدی درباره روابط ایران و شوروی از سفیرکبیر جدید بگیرند، وی با دستور نخست وزیر از دادن هشدارات خودداری کـــرده و تنها به این بسنده کـــرد که ایران پیشنهاد تازه ای برای شوروی ها ندارد.

 

ایران نمی تواند با کاهش درآمد نفت موافقت کند

فرهنگ مهر، مدیرکل نفت وزارت دارایی که برای پاراف پروتکل قرارداد سرمایه گذاری آلمان در ایران جزء یک هیئت به بن رفته هست، برای شرکت در مذاکرات نفت با کنسرسیوم و پیوستن به هیئت نمایندگی ایران به لندن خواهد رفت.

 

«هشدارات» نوشت: اهمیت شرکت مدیرکل نفت وزارت دارایی در این هست که در تعداد ماه اخیر پایان مذاکرات و مطالعات مربوط به حق تصفیه در وزارت دارایی متمرکز بود و وزارت دارایی در این مورد با کنسرسیوم نفت مربوط انجام گرفته بود؛ چون کنسرسیوم هم در مورد تقلیل حق تصفیه، پیشنهاد خود را مستقیما به وزارت دارایی داده بود.

 

این پیشنهاد در حدود سه ماه در وزارت دارایی و شرکت ملی نفت مورد مطالعه قرار گرفت. هیئت نمایندگی ایران در مورد تقاضای کنسرسیوم در زمینه حق تصفیه، نظرات اصلی دولت را مشروحا برای اعضای کنسرسیوم تشریح خواهند کـــرد. هیئت نمایندگی ایران به کنسرسیوم هشدار می دهد که دولت ایران در شرایط فعلی مالی و بودجه خود قادر بقبول تقلیل درآمد خود به هیچ وجه نمی باانجام گرفت.

 

اصولا پیشنهاد کنسرسیوم از نظر ایران تایمی قابل مذاکره و بررسی هست که بدوا کنسرسیوم درآمد فعلی را تضمین نماید؛ یعنی اگر طرح دیگری مطرح باانجام گرفت، اصل باید این باانجام گرفت که درآمد فعلی ایران از حق تصفیه تقلیل نیابد.

 

کنسرسیوم در چنین شرایطی فقط باید با افزایش میزان تصفیه، درآمد ایران را ثابت نگهدارد. در حال حاضر میزان حق تصفیه ۱۲ درصد قیمت نفت خام هست و اگر این میزان بخواهد تقلیل یابد، بهمان نسبت باید میزان تصفیه فعلی افزایش پیدا کند.

 

مقامات نفتی معتقدند در زمینه های فوق مذاکره کنسرسیوم و هیئت نمایندگی ایران امکان پذیر هست؛ به همین علت به رفع مشکل مزبور خوش بین می باشند.

 

هستعفای صدرالاشراف پذیرفته نانجام گرفت

امروز روخانومامه ها از عدم پذیرش هستعفای صدرالاشراف، مدیر مجلس سنا، رویداد دادند. پیش از این روخانومامه ها نوشته بودند: «صدرالاشراف مدیر هیئت مدیره مجلس سنا از سمت خود هستعفا کـــرده و متن هستعفانامه خود را از طریق دفتر مخصوص شاهنشاهی بحضور شاه تقدیم کـــرده هست».

 

صدرالاشراف امروز گفت: با هستعفای من از ریهست هیئت مدیره سنا موافقت نانجام گرفته هست. امروز توسط جناب آقا علاء، وزیر دربار شاهنشاهی، شفاها هشدار داده انجام گرفت که اعلیحضرت با هستعفا موافقت نفرموده اند و دستور داده اند که به کار خود ادامه دهم.

 

«هشدارات» نوشت: علت هستعفای صدرالاشراف احتمالا یکی از دو موضوع رسیدگی به پرونده ساختمان مجلس سنا و یا عدم شروع انتخابات بوده هست.

 

محاکمه متهمین پرونده شیلات آغاز می شود

محاکمه متهمین پرونده شیلات از روز ۲۶ منطقهیور شروع خواهد انجام گرفت. روز ۲۵ منطقهیور کار مطالعه وکلای مدافع متهمین پرونده شیلات خاتمه می یابد؛ به این ترتیب جلسه مقدماتی شعبه چهار دادگاه دیوان کیفر برای طرح پرونده متهمین شیلات تشکیل خواهد انجام گرفت.

 

در جلسه مقدماتی نسبت به تکمیل یا نقص پرونده از طرف دادگاه اعلام نظر خواهد انجام گرفت؛ چنانچه اعلام نقص نشود، دادگاه به کار رسیدگی ادامه خواهد داد.

 

ایران بین افغانستان و پاکستان میانجیگری می کند

رویدادگزاری آلمان گزارش داد: ایران آماده هست تا بین افغانستان و پاکستان، که روابط آن ها دچار وخامت انجام گرفته، میانجیگری نماید. معذلک دولت ایران صبر خواهد کـــرد تا دو کشور مذکور، که هر دو همسایگان ایران می باشند، برای میانجیگری از ایران دعوت کنند.

 

علی امینی، نخست وزیر ایران، ضمن یک مصاحبه اختصاصی با رویدادگزاری آلمان فاش کـــرده هست که هفته گذشته هنگامی که سردار محمد داوودخان، نخست وزیر افغانستان، در بازگشت از بلگراد به کابل، در سر راه خود وارد پایتخت گردید توصیه هایی برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان کـــرده هست.

 

امینی گفت که تحت شرایط مشابهی حاضر هست همین توصیه ها را به ایوب خان، مدیر جمهوری پاکستان، نیز بکند.

 

ناظران سیاسی عقیده دارند که امکان دارد چنین اقدامی برای میانجیگری بین پاکستان و افغانستان از طرف شاه ایران، که با ایوب خان دارای تماس ها و مشورت های تلفنی مکرری هست، شده باانجام گرفت.

 

طبق اظهار امینی، دولت ایران که با هر دو کشور افغانستان و پاکستان معقولات دوستانه دارد و با پاکستان در پیمان سنتو شریک و متحد می باانجام گرفت، از نفاق پاکستان و افغانستان که به عقیده وی تنها شوروی می تواند از آن بهره برداری نماید، عمیقا متاسف و نگران هست.

 

تیرگی روابط میان دو کشور زمانی روی داد که پاکستان مقامات افغانی را متهم به جلوگیری از فعالیت های کنسولی پاکستان در افغانستان نمود و کنسولگری های خویش را در افغانستان تعطیل کـــرد. دولت پاکستان بعد از آن، از افغانستان نیز خوهست تا متقابلا کنسولگری ها و نمایندگی های بازرگانی خود را در پاکستان تعطیل نماید.

 

روز ششم سپتامبر جاری، هنگامی که پاکستان بر خلاف تقاضای افغانستان از تجدید نظر در تصمیم خویش خودداری کـــرد، روابط سیاسی دو کشور نیز قطع گردید.

 

تکذیب یک ادعا!

امینی ادعای دولت شوروی را دایر بر این که ایران و پاکستان بین خود قرار و مدار گذاشته اند تا افغانستان را بین خویش تقسیم کنند، بی معنی و بی اساس دانست.

 

ایران قرضه تازه ای از آمریکا می گیرد!

امینی همچنین به موضوع تثبیت اقتصادی در ایران اشاره کـــرده و اظهار داشت که ایران برخلاف پاره ای شایعات، بزودی قرضه تازه ای از آمریکا دریافت خواهد کـــرد.

 

نخست وزیر گفت: گزارش هایی که داده انجام گرفته مشتمل بر این که فیلیپ تالبوت، معاون وزارت خارجه آمریکا، هنگام مسافرت خود به پایتخت تضمین های کافی برای تضمین هستفاده معقول و درست از کمک های پولی فردا آمریکا به ایران نگرفته و در حالی پایتخت را ترک کـــرده هست که قادر به توصیه برای اعطای کمک جدید از طرف آمریکا به ایران نبوده هست، نادرست هست.

 

آزادی تکمیل واردات به ایران برای مدت طولانی از بین رفته هست

نخست وزیر همچنین اعلام کـــرد که قادر هست در مقررات مربوط به منع ورود ۲۱۰ قلم کالاهای غیرضروری به ایران که شامل تلویزیون تا چوب سیگار می شود، تجدید نظر کند.

 

این مقررات در ماه ژوئن گذشته وضع انجام گرفته هست.

 

امینی افزود در اوایل سال فردا بعد از آن که ابداًحات مالیاتی وی به افزایش درآمد دولت کمک نمود، قادر به تجدید نظر در مقررات فوق الذکر خواهد بود.

 

اجرای این مقررات تاکنون موجب صرفه جویی ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار ارز برای ایران انجام گرفته هست.

 

امینی خاطر نشان کـــرد که آزادی تکمیل واردات به ایران برای مدتی طولانی از بین رفته هست؛ زیرا پیروزی از این سیهست از نظر نتایج زیان بخشی که برای صنایع تولیدکننده مواد مصرفی ایران دارد، خطرناک و غیرقابل تحمل می باانجام گرفت.

 

امینی گفت که ایران نیازمند سرمایه گذاری در رشته های افزایشی از صنایع کوچکتر و متوسط می باانجام گرفت و بدیهی هست که این صنایع متقابلا نیازمند حمایت دول خواهند بود تا فعال و کامیاب بمانند و با موفقیت پیشرفت کنند.

 

نگرانی امینی از بازار مشترک اروپا

امینی احساسات اضطراب آمیز خود را درباره توسعه روزافزون بازار اقتصادی اروپا ابراز کـــرد و اظهار داشت که ممکن هست این عامل موجب فلج انجام گرفتن صادرات ایران به ناحیه بازار مشترک اروپا گردد و متقابلا ظرفیت وارداتی ایران را نیز کاهش دهد.

 

وی گفت بازار مشترک اروپا به عنوان وسیله ای برای وحدت و توسعه معقولات ممالک اروپایی چیز نیکوی هست، اما برای ایران موجب نگرانی هست که احیانا اعضای بازار مشترک بجای خریدن کالاهای ایران متوجه بازارهای داخل بازار مشترک شوند و صادرات ایران به ناحیه بازار مشترک کاهش یابد.

 

امینی گفت: در این مورد هیچ تردیدی نیست که اگر قرار باانجام گرفت ایران بتواند تعهدات و واردات خود را انجام  دهد، ناگزیر باید صادرات خود را نیز حفظ نماید؛ بنابراین شایسته هست به اروپا توصیه کنیم که وسائل تقلیل صادرات ما را فراهم ننماید.

 

آمار جالب یک نشریه از وسائط نقلیه و رانندگی در پایتخت

«آسیای جوان» در گزارشی نوشت: با احتساب یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت به نسبت هر ۱۲ هزار نفر یک آمبولانس در پایتخت وجود دارد.

 

در پایتخت ۷۴ هزار و ۳۴۰ وسیله نقلیه در حرکت هست. اگر پایان افسران و کارمندان اداره راهنمایی و رانندگی صرفا به کار تنظیم و کنترل عبور و مرور بپرداخانومد، هر نفر باید روزانه ۲۱۵ وسیله را زیر نظر داشته باانجام گرفت.

 

به طور متوسط از هر ۴۴ نفر اهالی پایتخت، یک نفر و بین ۳۰۰ هزار خانواده ۶ هزار و ۸۹۶ خانواده دارای اتومبیل شخصی هستند.

 

از هر ۲۰ نفر یک نفر دارای موتورسیکلت یا دوچرخه هست. تاکنون ۲۰۱۹ نفر راننده خانوم در پایتخت گواهینامه رانندگی گرفته اند. به طور متوسط نیز روزانه ۵۰ هزار ریال جریمه از رانندگان مختلف دریافت می شود.