فون فایندر

21 دی ماه 1340 • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

۲۱ دی ماه ۱۳۴۰

دسته بندی : موبایل تاریخ : پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶

اجرای ابداًحات ارضی از اواسط هفته فردا/گزارش رویدادگزاری های خارجی از ابداًحات ارضی در ایران/دانشسرایعالی منحل می شود/معاونین و مدیران کل سابق وزارت فرهنگ احضار انجام گرفتند/طرحی که از ایران به کابل برده انجام گرفت!/هستقبال ویژه از پادشاه و ملکه دانمارک که در سر راه خود کاهش از یک ساعت در ایران توقف می کنند!/میزان صادرات و واردات ایران و انگلیس در سال ۱۹۶۱

اجرای ابداًحات ارضی از اواسط هفته فردا

قانون ابداًحات ارضی که در جلسه فوق العاده سه شنبه هیئت وزیران به تصویب رسیده بود دیروز توسط علی امینی نخست وزیر امضا انجام گرفت و برای توشیح شاه به رامسر ارسال گردید. بدین ترتیب انتظار می رود که از اواسط هفته فردا قانون برای اجرا آماده شود و بلافاصله اجرای آن آغاز گردد.

« هشدارات » نوشت : پس از توشیح قانون، وزیر کشاورزی شخصا اجرای آن را در مراغه زیر نظر خواهد گرفت. وزیر کشاورزی از تعدادی قبل دستور داده بود که در مراغه مقدمات اجرای قانون فراهم شود. روی این اصل دو ماه پیش هیئتی مرکب از تعداد نفر از کارمندان وزارت کشاورزی که به کار آمارگیری وارد بودند به مراغه اعزام گردیده و در آن جا هشدارات کافی در مورد دهات و مالکین و مالکین مشمول قانون تنظیم کـــرده اند. به همین جهت اکنون وزارت کشاورزی برای اجرای قانون در مراغه تکمیلا مجهز هست. در نقاط دیگر که لازم شود قانون اجرا گردد قبلا مامورین برای به دست آوردن هشدارات لازم به آن محل اعزام خواهند انجام گرفت.

« هشدارات » در ادامه آورده هست : در مورد تقسیم املاک خوزستان چنان که وزیر کشاورزی نقل کرد هست نحوه خاصی پیش بینی انجام گرفته هست، باید دانست در خوزستان املاک خالصه نخست آباد و سپس تقسیم خواهد انجام گرفت.

املاک خوزستان اکثرا متعلق به دولت هست و اراضی آن خالصه هست ولی در عین حال برای به کار گماشتن آن عده ای از کارگران باخانومشسته شرکت ملی نفت که مایل به کار زراعی باشند در قانون پیش بینی هایی انجام گرفته هست و حتی عده ای از کشاورزان و کارگران سایر نقاط ممکن هست در صورتی که مایل باشند در خوزستان به آن ها از اراضی خالصه داده شود.

وزارت کشاورزی در ضمن در مراغه ۳۰ شرکت تعاونی تشکیل داده و کارشناسان خارجی در تشکیل این شرکت ها با وزارت کشاورزی همکاری کـــرده اند.

 

گزارش رویدادگزاری های خارجی از ابداًحات ارضی در ایران

آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کـــرد : « دولت ایران روز چهارشنبه این هفته با تدارک یک پلن ابداًحات ارضی زمینه را برای درهم شکستن سیستم فئودالی ایران آماده کـــرد. این پلن در وضع هزاران دهکده و دهقان ایرانی موقر خواهد بود.»

بر اساس این گزارش در ایران ۴۵ هزار دهکده و حدود ۱۶ میلیون نفر دهقان وجود دارد، پلن ابداًحات ارضی با مسائل روز نظیر حق آب ، کمک مالی به دهقانان و دادن بذر به آنان مواجه هست که پس از تقسیم املاک این وظایف برای مالکان قبلی توسط مقامات پروژه ابداًحات ارضی بایستی انجام شود.

یونایتدپرس نیز در گزارشی اعلام کـــرد : « دولت ایران اساسی ترین قدم را برای مبارزه با کمونیسم در این کشور برداشت بدین معنی که قانون انقلابی ابداًحات ارضی را که اکثریت قریب به اتفاق آقام ایران خوهستار اجرای آن بودند از قوه به فعل درآورد.»۱

 

دانشسرایعالی منحل می شود

امروز هستادان و دانشیاران و اعضای شورای دانشسرایعالی با نخست وزیر ملاقات کـــردند و پیشنهاد خود را در مورد الحاق دانشسرا به دانشگاه به نخست وزیر تسلیم کـــردند و علی امینی با تعداد مورد از تقاضای هستادان از جمله الحاق دانشسرا به دانشگاه پایتخت موافقت کـــرد.

نخست وزیر در این مراسم گفت : شکی نیست که هستقلال دانشسرای عالی و جدا انجام گرفتن آن از دانشگاه پایتخت از آغاز کار درست نبوده و بی تامل و برخلاف مصلحت شده هست و این همه مشکلات و گرفتاری های پی در پی که در آن جا پیش می آید ناشی از همین تصمیم ناصحیح بوده هست و من متاسفم که با این که پیوسته مراقب اوضاع دانشسرای عالی بوده و به جریانات آن جا به تفصیل واقف هستم به علت گرفتاری های گوناگون تاکنون موفق نانجام گرفته ام که به این مشکل که به صورت یکی از مسائل حیاتی روز درآمده هست به وجه قاطع فیصله دهم.

اکنون دیگر لازم هست که این کار یکسره شود و هر چه زودتر ترتیب کار برای الحاق دانشسرای عالی به دانشگاه با نظر مدیر دانشگاه داده خواهد انجام گرفت.

 

معاونین و مدیران کل سابق وزارت فرهنگ احضار انجام گرفتند

« هشدارات » نوشت : امروز کسب هشدار انجام گرفت که از طرف همایونی بازپرس دیوان کیفر دستور احضار تعداد نفر از معاونین و مدیران کل سابق وزارت فرهنگ صادر انجام گرفت.

احضار این عده به منظور انجام تحقیقات لازم پیرامون پرونده مربوط به ساختمان های گذشته وزارت فرهنگ می باانجام گرفت.

 

طرحی که از ایران به کابل برده انجام گرفت!

دو نفر از اعضای هیئت افغانستان موافقتنامه ترانزیت و پرداخت ایران و افغانستان را به کابل برده اند تا آن را به نظر مقامات افغانستان رسانده و موافقت مقامات افغانستان را نسبت به آن جلب کنند.

این دو نفر روز شنبه یا یکشنبه به پایتخت بازخواهند گشت و سپس موافقتنامه در پایتخت امضا خواهد انجام گرفت.

تا امضای یک قرار داد بازرگانی بین طرفین همان موافقتنامه مبادله کالا که هنگام سفر مهندس شریف امامی نخست وزیر سابق به کابل امضا انجام گرفت اساس مبادلات طرفین خواهد بود.

 

هستقبال ویژه از پادشاه و ملکه دانمارک که در سر راه خود کاهش از یک ساعت در ایران توقف می کنند!

ساعت یازده و نیم امشب فردریک نهم پادشاه دانمارک و اینگیرید ملکه دانمارک و یازده نفر از همراهان که برای یک مسافرت چهارده روزه عازم سیام می باشند در سر راه خود به این کشور وارد پایتخت می شوند و سه ربع ساعت در فرودگاه مهرآباد توقف می کنند!

در فرودگاه مهرآباد یکی از شاهپورها ، علی امینی نخست وزیر و بانو ، قدس نخعی وزیر خارجه، روسای تشریفات دربار شاهنشاهی و وزارت خارجه، اعضای سفارت دانمارک از پادشاه و ملکه دانمارک هستقبال خواهند کـــرد.

 

میزان صادرات و واردات ایران و انگلیس در سال ۱۹۶۱

گزارش های وزارت بازرگانی انگلیس نشان می دهد که در ظرف یازده ماهه سال ۱۹۶۱ این کشور زیاد از ۴۴ میلیون لیره هسترلینگ از ایران جنس خریداری کـــرده و این میزان یک میلیون لیره هسترلینگ زیاد از دوران مشابه در سال قبل هست.

نفت و فراورده های نفت بالغ به ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار هسترلینگ از رقم کلی خرید تا آخر ماه نوامبر بوده هست.

رقم خرید پنبه دو برابر انجام گرفته و به سه میلیون و صدهزار بالغ انجام گرفته هست. رقم خرید منسوجات که قسمت عمده آن قالی هست در آخر نوامبر دو میلیون و صدهزار متجاوز بود در صورتی که این رقم برای دوازده ماهه سال ۱۹۶۰ دو میلیون لیره بوده هست و خرید میوه و سبزی ها ۴۵ درصد بالا رفته و زیاد از ۵۰۰ هزار لیره هسترلینگ بوده هست.

در ظرف همین مدت زیاد از ۱۲ میلیون لیره هسترلینگ دستگاه های مختلف صنعتی از انگلیس به ایران صادر انجام گرفته هست و میزان کلی آن یک میلیون لیره زیاد از رقم کلی سال ۱۹۶۰ بوده هست. از این رقم تقریبا ۴/۵ میلیون لیره هسترلینگ دستگاه های غیر برقی بوده هست.جنبه جالب افزایش سریع در خرید تراکتورهای انگلیسی بوده که رقم خرید آن ۵۷۰ هزار لیره تقریبا دو برابر میزان سال قبل بوده هست.

به علاوه ایران زیاد از ۳۶۰ هزار لیره هسترلینگ دستگاه های کشاورزی ساخت انگلیس خریداری کـــرده هست در صورتی که در سال ۱۹۶۰ این رقم ۳۰۰ هزار لیره بوده هست.

علاوه بر این کارخانه های انگلیس در حدود ۲ میلیون و ۸۸۰ هزار لیره لوازم و دستگاه های برقی در ظرف ۱۱ ماه در سال ۱۹۶۱ به ایران صادر کـــرده اند و در ظرف این مدت ایران در حدود ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار لیره کالای ساخت انگلیس وارد کـــرد.