فون فایندر

فوریه 2018 - فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی، ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در منطقه هستانبول- کشور ترکیه برگزار می شود.

به نقل پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۰ اسفند با توجه به برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای برگزاری کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کـــرد:

  • مهندسی معدن
  • مهندسی برق
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی منطقهسازی
  • مهندسی مکانیک
  • و…

[هشدارات تکمیل کنفرانس]

راه‌آهن سراسری؛ نماد یا نیاز

دسته بندی : موبایل تاریخ : چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

در هنگام طرح راه راه‌آهن سراسری ایران هفت منطقه حیاتی کشور از لحاظ جمعیت و ارزش اقتصادی غیر از پایتخت عبارت بودند از تبریز، اصفهان، مشهد، همدان، رشت، شیراز و کرمانشاه و راهی که برای راه‌آهن سراسری ایران انتخاب‌انجام گرفته بود، هیچ‌یک از این منطقههای حیاتی را به یکدیگر متصل نمی‌کـــرد.

در دو دهه میان کودتای اسفند ۱۲۹۹ تا کناره‌گیری رضاشاه از سلطنت در منطقهیور ۱۳۲۰، ایران دستخوش دگرگونی زیادی انجام گرفت. یکی از حیاتی‌ترین این تغییرات، در حوزه حمل‌ونقل و ایجاد راه‌آهن سراسری شد. پیرامون هزینه‌ ایجاد این راه‌آهن و به‌صرفه بودن یا نبودن آن، نظریات گوناگونی مطرح‌انجام گرفته هست. بر همین اساس نوشتار پیش رو به بررسی این حیاتی می‌پردازد.

 

دولت رضاشاه؛ دولتی تأخیری

پس از ناکامی مشروطه و ناکامی در دستیابی به دنبالهای تکمیل خود، هرج‌ومرج و ناامنی بر کشور حاکم انجام گرفت. در این ایام، صاحبان جراید و روشنفکران و حتی اقتصاددانان چاره‌ ازهم‌گسیختگی و تعداد پارگیهای ایران را در پایان یافتن حکومت قاجار و دفاع از تشکیل یک دولت متمرکز می‌دیدند. برخی از پژوهشگران ازجمله گاوین همبلی و خانم لمبتون دولت رضاشاه را دولت تأخیری می‌نامند. با این توضیح که سیهست گفتاری و کـــرداری دولت، حاکی از آن هست که اعمال به تأخیر و تعویق افتاده‌ حکومتهای پیشین مانند راه‌سازی و سلب قدرت از عشایر را به انجام می‌رساند.۱

 

ایجاد راه آهن؛ آرزویی دیرینه

ایجاد راه‌آهن و توسعه راهها به‌عنوان یک آرزو از اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه، وجود داشته و تا مشروطیت اقدامات محدودی برای دست‌یابی به آن شد. در مجلس نخست احداث راه‌آهن، با هستفاده از مالیات قند و چای مطرح انجام گرفت، ولی دول روس و انگلیس مخالفت کـــردند. بهانه آنها برای مخالفت، عهدنامه ترکمانچای بود، به‌نحوی‌که هستدلال می‌کـــردند، قند متاع خارجی هست و تحمیل عوارض، مخالف صدی پنچ مقید در عهدنامه هست و صنیع‌الدوله مالیات بر نمک را عنوان کـــرد و تصویب انجام گرفت، ولی اجرای طرح تا سال ۱۳۰۵ فراهم نگردید. مجموعه خطوط اندک راه‌آهن که در شمال، شمال غرب، جنوب و جنوب شرقی ایران، توسط دولتهای روس و انگلیس با اهداف هستراتژیک و اقتصادی پدید آمده، سمبل دخالت کشورهای بیگانه در ایران محسوب می‌شوند،۲ اما دلیلیی ایجاد نانجام گرفتن راه‌آهن تا قبل از دولت رضاشاه را باید در نیاز اساسی به ایجاد و بهبود جاده‌ها جستجو کـــرد.

 

تا اوایل قرن بیستم، به‌جز چهار جاده به طول تقریبی ۱۳۰۰ کیلومتر، کلیه راههای کشور مالرو و در اغلب مواقع سال مسدود و مطلقاً برای عبور وسایط نقلیه موتوری نامعقول بودند. تنها چهار جاده، یعنی جاده‌های رشت- قزوین- پایتخت (۳۶۵ کیلومتر)، پایتخت- قم- سلطان‌آباد (اراک) (۲۶۰ کیلومتر)، مشهد- عشق‌آباد (۱۵۹ کیلومتر) و اصفهان- اهواز (۴۵۰ کیلومتر) از این وضعیت بد به دور بودند.۳ بر همین اساس تا قبل از دولت رضاشاه، کاهش پادشاهی می‌توانست به ایجاد راه‌آهن سراسری فکر کند. به این دلیل که وضعیت بد جاده‌ها و بهبود آنها در نخستویت قرار داشت.

 

تأسیس راه‌آهن سراسری و تکمیل آن

قانون احداث راه‌آهن، در نخست اسفند ۱۳۰۵، توسط مرویدادالسلطنه هدایت، مدیر‌الوزرا تایم به مجلس پیشنهاد انجام گرفت و در چهارم اسفند به تصویب رسید. بر اساس قانون مذکور، هزینه آن عمدتاً از محل مالیات ویژه بر چای، قند و شکر، تأمین‌انجام گرفته و کسری آن نیز از طریق وامهای بانکی و اعتبارات دولتی تأمین گردید. احداث راه‌آهن سراسری به طول ۱۴۰۰ کیلومتر، با ایجاد ۱۲۷ تونل در راه جنوب و ۸۵ تونل و ۱۰۶ پل در شمال، یازده سال به طول انجامید. راه‌آهن ایران، با مشارکت مهندسین مشاور آمریکایی، آلمانی، بلژیکی، ایتالیایی، سوئدی، چکسلواکی و سویسی ساخته انجام گرفت. فولاد و سیمان موردنیاز از شوروی، ریل از هسترالیا، بلژیک، آلمان و آمریکا و سایر وسایل از ژاپن و یوگوسلاوی تهیه انجام گرفت. هزینه تأسیسات راه‌آهن، همان‌طور که ذکر انجام گرفت، از مالیات بر قند و شکر و چای تأمین می‌گردید. بر اساس قانون مصوب مجلس، از هر سه کیلو قند و شکر که به کشور وارد می‌انجام گرفت و یا در داخل تهیه می‌گردید، ۲ ریال و از هر سه کیلو چای، شش ریال مالیات گرفته انجام گرفت.۴ مجموعاً راه آهن سراسری به هزینه ۱۲۵ میلیون دلار در منطقهیور ماه ۱۳۱۷ تکمیل گردید.۵

 

در مجلس نخست احداث راه‌آهن، با هستفاده از مالیات قند و چای مطرح انجام گرفت، ولی دول روس و انگلیس مخالفت کـــردند. بهانه آنها برای مخالفت، عهدنامه ترکمانچای بود، به‌نحوی‌که هستدلال می‌کـــردند، قند متاع خارجی هست و تحمیل عوارض، مخالف صدی پنچ مقید در عهدنامه هست و صنیع‌الدوله مالیات بر نمک را عنوان کـــرد و تصویب انجام گرفت. ولی اجرای طرح تا سال ۱۳۰۵ فراهم نگردید.

 

مصدق و مخالفت با راه‌آهن سراسری

احداث راه‌آهن آرزویی دیرینه برای ایرانیان محسوب می‌انجام گرفت اما پول کافی برای این کار نبود و نمایندگان نیز نمی‌دانستند چگونه این پول را تأمین کنند. روسیه و انگلیس آماده مساعدت فقط به خط آهنی بودند که از راه دلبخواه آنان بگذرد و منافع تجاری و سوق‌الجیشی آنها را تأمین کند و با هر راه دیگری سردشوارانه مخالفت می‌کـــردند. بریتانیا از رفتن راه‌آهن به جنوب و به خطر افتادن منافع نفتی و هند هراس داشت و روسیه نیز بر ضد خطی بود که از شرق به غرب کشیده شود. پس از بررسیهای متعدد مهندسان مشاور آمریکایی، تصمیم گرفته انجام گرفت مرحله نخست خط آهن در جهت کلی شمال شرقی- جنوب غربی احداث گردد.۶ حیاتی‌ترین فردی که به مخالفت با پیشنهاد احداث راه‌آهن سراسری برخهست، دکتر محمد مصدق بود. مهدیقلی هدایت در خاطرات خود بیان می‌کند: «اسفند ۱۳۰۵ من پیشنهاد راه‌آهن را به مجلس بردم، مصدق‌السلطنه مخالف انجام گرفت که در عوض قندسازی باید دایر کـــرد، راه‌آهن منافع مادی مستقیم ندارد.»۷ حیاتی‌ترین انتقاداتی که مصدق برای راه‌آهن سراسری مطرح کـــرد، پرسش از دلیلیی این راه‌آهن از «شمال غربی به جنوب غربی» و همچنین اینکه دلیل راه‌آهن پرهزینه بر جاده رجحان پیداکـــرده هست که در ادامه به تفضیل به این انتقادات خواهیم پرداخت.

 

الف. مخالفت با راه شمال غربی به جنوب غربی

 یکی از حیاتی‌ترین ویژگیهای هر راه‌آهن سراسری، خاصیت هستراتژیکی و ارتباطی آن برای یک ملت هست. بر همین اساس با بررسیهای عمیق نخستیه به‌وسیله عناصر ذی‌صلاح دقت به عمل می‌آید که راه راه‌آهن سراسری که منطقههای حیاتی کشور را که اهمیت اقتصادی دارند، به نقطه انتهایی آزاد متصل کنند.۸ دکتر مصدق در ابتدا بر راه این راه‌آهن انتقاد وارد کـــرد. وی انتقاد خود را با این جمله آغاز می‌کند که: «ایجاد راه‌آهن خیلی خیلی نیکو هست ولی دو راه دارد که اگر ما از راه صحیح برویم به بهشت وارد می‌شویم و اگر از راه غلط برویم داخل جهنم می‌شویم.» مصدق با راه بندر جز به معمره مخالف بود و هستدلال می‌کـــرد که اگر ما بخواهیم یک راه‌آهن درست کنیم که غرب را به شرق متصل کند و مال‌التجاره اروپا را به آسیا برساند، برای ملت ایران فایده‌ای نخواهد داشت.۹ بر همین اساس با راهی که دولت در نظر گرفته بود مخالف بود و آن را «برخلاف مصالح اقتصادی» دانست. در هنگام طرح راه راه‌آهن سراسری ایران هفت منطقه حیاتی کشور از لحاظ جمعیت و ارزش اقتصادی غیر از پایتخت عبارت بودند از تبریز، اصفهان، مشهد، همدان، رشت، شیراز و کرمانشاه و راهی که برای راه‌آهن سراسری ایران انتخاب‌انجام گرفته بود، هیچ‌یک از این منطقههای حیاتی را به یکدیگر متصل نمی‌کـــرد. در منتهی‌الیه شمال به بن‌بست بندر گز ختم می‌انجام گرفت که به هیچ نقطه‌ای در کره زمین ارتباط نداشت و در منتهی‌الیه جنوب به خورمسی ختم می‌انجام گرفت که به علت نزدیکی به مرز خشکی عراق از نظر دفاعی آسیب‌پذیر و ناچار از لحاظ هستراتژیکی نامعقول بود.۱۰

 

ب. مخالفت با هزینه زیاد راه‌آهن

دکتر مصدق معتقد بود که برای کشیدن راه‌آهن سراسری باید این حیاتی را موردتوجه قرارداد که از چه محلی ما افزایشین صادرات و واردات را داشته و بر همین مبنا راه راه‌آهن مشخص شود. باید هزینه ایجاد راه‌آهن از راههای مختلف نیز موردبررسی قرار گیرد. از بعد هزینه، دکتر مصدق بر این نکته تأکید می‌کند که نحوه جذب سرمایه و محل هستفاده از درآمد برای احداث راه‌آهن، حیاتی‌تر از خود راه‌آهن هست. به این دلیل که ما اگر سرمایه‌ای برای راه‌آهن نداشته باشیم نمی‌توانیم آن را بسازیم.

 

درواقع دکتر مصدق بر آن تأکید داشت که امروز خرید ما افزایش از فروش ما هست. وی معتقد بر آن بود که ایران در آن برهه‌ زمانی صادرات عظیمی نداشت تا بتواند هزینه راه‌آهن را تأمین نماید. بر همین اساس بیان می‌کند که در ایران اندک صادراتی داریم که مربوط به تریاک هست که آن نیز در حال کاهش می‌باانجام گرفت. وی بیان می‌کند که تایمی ما کالاهایی نظیر نفت و قند را به مملکت وارد می‌کنیم، پس‌نیازهای اساسی‌تری نسبت به راه‌آهن وجود دارد. در چنین وضعیتی ما نمی‌توانیم سرمایه ملی و دست‌مایه ملت را «به یک خیالی که چهل سال دیگر هستفاده می‌کنیم ازش گرفتیم و به یک‌راهی انداختیم و در بیابان خانومگ زد و خراب انجام گرفت.»۱۱

 

دکتر مصدق از منظر اقتصادی، نگاهی عمیق به این ماجرا داشت. به‌نحوی‌که می‌دانست تأمین وجه از منابع داخلی آسان نبود و بستن نوعی مالیات مستقیم هنوز زود به نظر می‌رسید و درهرصورت، محاسبه و نیز جمع‌آوری آن دشوار بود. تنها چاره کار، مالیات غیرمستقیم به مصرف عمومی مواد غذایی بود. مجلس مدتی پیش یعنی در خردادماه ۱۳۰۴ انحصار واردات و صادرات چای و قند و شکر را به دولت داده بود. اخذ مبلغی عوارض اضافی از این‌گونه واردات، پول لازم را فراهم می‌ساخت.۱۲

 

نتیجه‌گیری

ایجاد راه‌آهن ازجمله آرزوهای دیرینه روشنفکران و ترقی خواهان بود. بازخوانی اجرای قانون راه‌آهن سراسری در قالب دولت تأخیری رضاشاه، نشان می دهد که این مورد، اقدامی نمادین بود. مبنای این عمل، افزایش بر آرمان‌گرایی بنا انجام گرفته بود تا واقع‌گرایی و در دوره رضاشاه به‌عنوان یک دنبال ملی وانمود انجام گرفت؛ بنابراین جایگزینی راه شوسه به‌جای راه‌آهن سراسری می‌توانست منافع اقتصادی و هستراتژیک ایران را نسبت به راه‌آهن سراسری، تأمین کند.

شماره آرشیو: ۱۶۰-۸۸۵۶-الف

با حضور مدیر‌جمهور و وزیر علوم از ۱۰ طرح داخلی و ۵ طرح خارجی تقدیر به عمل آمد.

به نقل پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)،سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به منظور حفظ پویایی و ظرفیت‌های علمی کشور و شناسایی و معرفی سرمایه‌های انسانی هر ساله اقدام به برگزاری جشنواره بین‌المللی خوارزمی می‌کند.

در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی‌، ۳۷۷ طرح داخلی و ۱۳۳ طرح خارجی به این جشنواره ارسال انجام گرفت، ضمن آنکه ۲۰۸ طرح از محققان خارجی و پژوهشگران ایرانی مقیم خارج به این جشنواره ارسال انجام گرفت.

پس از بررسی، بر اساس رای هیات داوران از ۱۵ طرح برگزیده شامل ۱۰ طرح برگزیده ایرانی و ۵ طرح برگزیده خارجی تقدیر به عمل آمد.

این طرح‌ها شامل موارد ذیل هست:

برگزیده ویژه

طرح «نقش موثر در مدون ساختن معماری سنتی ایران با رویکـــرد طراحی نقوش در هنرهای قدسی» به عنوان طرح ویژه در گروه تخصصی معماری و منطقهسازی انتخاب انجام گرفت. این طرح از سوی حسین زمرشیدی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ارسال انجام گرفته هست.

طرح‌های برگزیده داخلی

طراحی و ساخت کاتالیزور انتخابگر بر پایه ترکیبات مزوحفره منظم و کاربرد آن‌ها در تبدیلات شیمیایی رتبه نخست پژوهش‌های بنیادی در گروه تخصصی فناوری‌های شیمیایی، مجری طرح دکتر بابک کریمی از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه خانومجان.

طرح سامانه موقعیت‌یاب زمین پایه رتبه نخست پژوهش‌های کاربردی گروه تخصصی برق و کامپیوتر، مجری طرح مهندس احیا یاوری از دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

بومی‌سازی و بهبود عملکـــرد و رفتار کلونی‌های خانومبور عسل با هستفاده از ملکه‌های ابداًح انجام گرفته ایرانی، رتبه دوم پژوهش‌های کاربردی در گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی از سوی دکتر غلامحسین طهماسبی از موسسه تحقیقات علوم دامی.

معرفی ارقام جدید و برتر گل داوودی خوشه‌ای، باغچه‌ای و شاخه بریده از سوی دکتر محمدرضا شفیعی از پژوهشکده گل و گیاهان زینتی سازمان تحقیقات تعلیم و ترویج کشاورزی.

سامانه انتقال نوری POTN ترابیتی، رتبه نخست طرح‌های توسعه‌ای گروه تخصصی برق و کامپیوتر از سوی دکتر لطف‌الله بیگی با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

طراحی و ساخت توربین‌ گازی MAP2B رتبه نخست طرح‌های توسعه‌ای گروه تخصصی مکانیک از سوی مرتضی نظام‌آبادی.

بسته تزریق پساب واحدهای نمک‌زدایی رتبه دوم طرح‌های توسعه‌ای گروه تخصصی مکانیک، مجری طرح مهندس علیرضا ناصری‌حسینی.

توسعه فناوری و تولید ۶ داروی نوترکیب رتبه سوم طرح‌های توسعه‌ای گروه تخصصی زیست‌فناوری و علوم پایه از سوی دکتر سمیرا انصاری با همکاری هاله حامدی‌فر،‌ محمدرضا ابوالحسن، مهران منتجبی،‌ رامین کیارودی، ستاره اویسی، محمد قیاسی، سیدعلیرضا حسینی و عظیم محمدی‌زاده.

طرح برگزیده در تولید ملی

تجاری‌سازی سیستم فیلتراسیون و کنترل مدار هیدرولیک مبتنی بر هستانداردهای هوایی از سوی مهندس محمد همتی و مهندس رضا ادیبی ارائه انجام گرفت. این طرح رتبه دوم پژوهش‌های توسعه‌ای را در پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در سال ۹۲ کسب کـــرده بود و محقق طرح با توسعه این طرح، موفق به تولید این سیستم انجام گرفته هست.

این شرکت دانش‌بنیان موفق انجام گرفته با هستفاده از دانش و تجربه حاصل از اجرای طرح برگزیده خود مراحل تولید ۲۰ محصول دانش‌بنیان در حوزه صنعت هوایی مانند ماژول فیلتراسیون هیدرولیک بالگرد را طراحی و تدوین فناوری و تجاری‌سازی کند.

طرح‌های برگزیده خارجی

رتبه نخست پژوهش‌های بنیادی گروه تخصصی زیست‌فناوری و علوم پایه پزشکی به طرح تحریک ایمنی ذاتی علیه سرطان اختصاص یافت. این طرح از سوی دکتر اریک زیویه از دانشگاه اکس مارسی کشور فرانسه ارائه انجام گرفته هست.

رتبه نخست پژوهش‌های بنیادی گروه تخصصی نانو فناوری به طرح نانو کریستال‌های فلزی پلاسما مایع کلوئیدی اعطا انجام گرفت. این طرح از سوی دکتر جیان فاینگ‌واینگ از کشور چین ارائه انجام گرفته هست.

رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی گروه تخصصی مواد متالوژی و انرژی‌های نو به تجزیه و تحلیل مواد نخستیه خورشیدی اعطا انجام گرفت. این طرح از سوی دکتر ماجد شرگی از موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس ارائه انجام گرفته هست.

رتبه سوم پژوهش‌های بنیادی گروه تخصصی زیست‌فناوری و علوم پایه پزشکی به طرح تصویربرداری تک سلولی از سیگنالینگ سلول T اختصاص یافت. این طرح از سوی دکتر کاترینا گاوس از دانشگاه نیوساوت ولز هسترالیا ارائه انجام گرفت.

رتبه سوم طرح‌های توسعه‌ای گروه تخصصی زیست‌فناوری و علوم پایه پزشکی از آن طرح نقش لیسه‌های سینوباکتری‌ها در پوسته‌های خاک زیستی اعطا انجام گرفت. این طرح از سوی دکتر بورخارد بودل از دانشگاه کایزر سلاوترن آلمان ارائه انجام گرفت.

دلیل رضاخان با علما بد بود؟

دسته بندی : موبایل تاریخ : چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

دلیل رضاخان با علما بد بود؟

دلیل رضاخان با علما بد بود؟

در این ۲۰ سال که به درست دوره اختناق ایران و دین به شمار می‌رفت همه دیدید و دیدیم که بالاتر دنبال رضاخان علما بودند و آنقدر که او با آنها بد بود با دیگران نبود؛‌ چون می‌دانست اگر گلوی اینها را به دشواری فشار ندهد و زبان آنها را در هر گوشه با زور سرنیزه نبندد تنها کسی که با مقاصد مسموم او طرفیت کند و با رویه‌هائی که می‌خوهست برخلاف نفع مملکت و صلاح دین اتخاذ کند مخالفت نماید‌،‌ آنها هستند…

«در این ۲۰ سال که به درست دوره اختناق ایران و دین به شمار می‌رفت همه دیدید و دیدیم که بالاتر دنبال رضاخان علما بودند و آنقدر که او با آنها بد بود با دیگران نبود؛‌ چون می‌دانست اگر گلوی اینها را به دشواری فشار ندهد و زبان آنها را در هر گوشه با زور سرنیزه نبندد تنها کسی که با مقاصد مسموم او طرفیت کند و با رویه‌هائی که می‌خوهست برخلاف نفع مملکت و صلاح دین اتخاذ کند مخالفت نماید‌،‌ آنها هستند و زمام‌داران آنروز یا نوکرهای خاص او بودند و با مقاصد او همراه بودند و یا ضعیف‌النفس و ترسو بودند و با یک هو از میدان در می‌رفتند. او با مرحوم مدرس روزگاری گذراند و تماس خصوصی داشت و فهمید که با هیچ چیز نمی‌توان او را قانع کـــرد؛‌ نه با تطمیع و نه با تهدید و نه با قوّه منطق؛ از او حال علمای دیگر را سنجید و تکلیف خود را برای اجرا کـــردن نقشه‌های ارباب‌های خود فهمید.»۱

http://phonefinder.ir/wp-content/uploads/2018/02/1519845625_675_www.فون فایندر.ir

 

بازدید امام جمعه مبارکه از شرکت فولاد مبارکه

دسته بندی : موبایل تاریخ : چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶بازدید امام جمعه مبارکه از شرکت فولاد مبارکه
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :


 

بازدید امام جمعه مبارکه از شرکت فولاد مبارکه
تعداد بازدید : ۱۱۲۰/۱۰ (تعداد آرا ۰ نفر )

۱۲ اسفند،فرصت مجدد ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی

دسته بندی : موبایل تاریخ : چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

رییس مرکز سنجش تعلیم پزشکی از در نظر گرفتن فرصت مجدد یک روزه برای ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی در روز ۱۲ اسفند ماه رویدادداد.

به نقل پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، دکتر محمد حسین پورکاظمی اظهار کـــرد: با توجه به درخوهست های مکرر داوطلبان آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)، ثبت نام از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۲ اسفند ۹۶ تا ساعت ۲۴ همان شب برای آخرین بار تمدید می‌شود.

وی افزود: داوطلبان واجد شرایط در فرصت تمدید انجام گرفته می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش تعلیم پزشکی به آدرس www.sanjeshp.irنسبت به ثبت نام اقدام کنند.

رییس مرکز سنجش تعلیم پزشکی ادامه داد: آزمون فلوشیپ (دوره تکمیلی تخصصی) پزشکی ۱۳ اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار خواهد انجام گرفت.

 پیش از این، فرصت نخستیه ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی تا آخر تایم ۱۸ بهمن ۹۶ اعلام انجام گرفته بود که یک بار دیگر نیز  تا ۲۶ بهمن ماه ۹۶ تمدید انجام گرفت.

چگونه به ماهیت ابداًحات رضاخان پی ببریم؟

دسته بندی : موبایل تاریخ : چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

آغاز سلطنت پهلوی، در واقع فصل جدیدی از تاریخ ایران هست که با هم با آن، دورهٔ نوینی از غارت کشور ما به دست بیگانگان آغاز می شود که به «هستعمار نو » منطقهت دارد. رضا شاه پس از رسیدن به سلطنت، در زمینه های داخلی و خارجی به اقداماتی دست زد.

دانلود آهنگ جدید شهاب رمضان تو که میخندی

دسته بندی : موزیک تاریخ : چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید شهاب رمضان تو که میخندی

سوپرایز ♪♪ ترانه بسیار زیبای تو که میخندی از شهاب رمضان با دو کیفیت 320 و 128

شعر و آهنگسازی : مهدی دارابی / تنظیم کننده : مسعود جهانی ( هوروش باند )

Exclusive Song: Shahab Ramezan – “To Ke Mikhandi” With Text And Direct Links In UpMusic

Shahab Ramezan To Ke Mikhandi دانلود آهنگ جدید شهاب رمضان تو که میخندی

متن آهنگ تو که میخندی شهاب رمضان

میخوام بگم که دیوونه شدم اخم نکن بخند گلم کار نده دستم
نگو میخوای بری نگو دیوونه شدی آخه دلم میخواد بهم بگی جون تو هستم
♪♪♫♫♪♪♯ میخوام پرواز کنم با تو آغاز کنم بسازم این زندگی رو کنارت عشقم ♪♪♫♫♪♪♯
بذار عاشق بشیم واسه هم جون بدیم جلو همه میگم آی آدما عاشقش هستم
هی داد از تو چشمات چجوری بانوی دلم دلمو نشوندی پای حرفات

♪♪شعر و آهنگسازی : مهدی دارابی♪♪
هر بار تو که میخندی وایمیسته نمی تپه انگار دیگه این دل میشه بیمار
♪♪♫♫♪♪♯ هی داد از تو چشمات چجوری بانوی دلم دلمو نشوندی پای حرفات ♪♪♫♫♪♪♯
هر بار تو که میخندی وایمیسته نمی تپه انگار دیگه این دل میشه بیمار

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید شهاب رمضان تو که میخندی

هر کجا میخوای برو بگو من دیوونم با نگات بزن به همه بگو مجنونم
♪♪♫♫♪♪♯ آره برو برو برو بگو بگو بگو آخ چه دیوونم  ♪♪♫♫♪♪♯
هی داد از تو چشمات چجوری بانوی دلم دلمو نشوندی پای حرفات
هر بار تو که میخندی وایمیسته نمی تپه انگار دیگه این دل میشه بیمار
♪♪♫♫♪♪♯ هی داد از تو چشمات چجوری بانوی دلم دلمو نشوندی پای حرفات ♪♪♫♫♪♪♯
هر بار تو که میخندی وایمیسته نمی تپه انگار دیگه این دل میشه بیمار

♪♪♫♫♪♪♯

شهاب رمضان تو که میخندی

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید شهاب رمضان تو که میخندی

دانلود آهنگ جدید شهاب بخارایی آره آره آره

دسته بندی : موزیک تاریخ : چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید شهاب بخارایی آره آره آره

همراه ما باشید با آهنگ جدید و شنیدنی از خواننده شهاب بخارایی بنام آره آره آره به همراه تکست

شعر و آهنگسازی : محمدرضا مزیدی / تنظیم کننده : مهدی غفاری

Exclusive Song: Shahab Bokharaei – “Are Are Are” With Text And Direct Links In UpMusic

Shahab Bokharaei Are Are Are دانلود آهنگ جدید شهاب بخارایی آره آره آره

متن آهنگ آره آره آره شهاب بخارایی

♪♪♫♫♪♪♯
وای چه عشقی به تو دارم غیر تو من کسی ندارم
وای چه خوبی مهربونم آخه تویی آروم جونم ♪♪♫♫♪♪♯
آره آره آره چه خوبه دارمت روی جفت چشام تورو میذارمت
آره آره آره تو دلم کشوندمت میمیرم اگه یه روز تورو نبینمت
کار دادی دستم یار دیوونه دلم تا آخرش با تو میمونه ♪♪♫♫♪♪♯
ببین که عشقت خود مجنونه آره آره آره پیشت میمونه

وای دلم عاشق شده بازم ترسم اینه تورو باز ببازم
ای وای ای وای میترسم بری آسون تو آخر از دستم ♪♪♫♫♪♪♯
آره آره آره چه خوبه دارمت روی جفت چشام تورو آخه میذارمت
آره آره آره تو دلم کشوندمت میمیرم اگه یه روز تورو نبینمت
آره آره آره چه خوبه دارمت روی جفت چشام تورو آخه میذارمت ♪♪♫♫♪♪♯
آره آره آره تو دلم کشوندمت میمیرم اگه یه روز تورو نبینمت

♪♪♫♫♪♪♯

شهاب بخارایی آره آره آره

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید شهاب بخارایی آره آره آره