فون فایندر

چگونه هانجام گرفتار های توییتر (Twitter) را فعال کنیم؟ • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

چگونه هانجام گرفتار های توییتر (Twitter) را فعال کنیم؟

دسته بندی : موبایل تاریخ : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

فعال کـــردن هانجام گرفتار های توییتر (Twitter)

هانجام گرفتار توییتر را روشن کنید. همان طور که در تصویر نشان داده انجام گرفته روی قسمت  Activate alerts from @account کلیک نمایید. 

برای متوفق کـــردن هانجام گرفتار هایی از یک سازمان خاص، به صفحه ی هانجام گرفتار هایتان برگردید. و در آن جا بر روی دکمه ی Stop receiving alerts from @account کلیک کنید.