فون فایندر

چگونه مشکل خاموشی ناگهانی تایمر راه پله رو حل کنیم؟ • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

راه حل

جهت انجام این کار ما به سه عدد سیم در راه سیم کشی لامپ ها نیازمندیم 
یعنی شبیه سیم کشی دوپل
یک سیم نول که مشترک هست و دوسیم دیگر هر کدام به یکی از لامپ ها وصل میشوند که هر سیم فاز توسط یک تایمر تغذیه می شود.

به عنوان مثال ما میتوانیم یکی از تایمر ها را در ۳۰ ثانیه و دیگری را در ۴۰ ثایه قرار دهیم. بازدن کلید شستی هر دو لامپ روشن میشوند. بعد از گذشت ۳۰ ثانیه لامپ مربوطه خاموش می شود و فرد حاضر در راه پله در نور ملایم و قبل از تاریکی مطلق فرصت دارد تا با فشار دادن دوبار شستی مانع از خاموشی مطلق شود.