فون فایندر

هم‌افزایی اندیشمندان و سرمایه‌های انسانی از ارکان نقشه جامع علمی کشور هست • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

مدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول هم‌افزایی بین اندیشمندان و سرمایه‌های انسانی را یکی از ارکان نقشه جامع علمی کشور دانست.
به نقل پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم در نخستین همایش ملی توسعه فناوری نانو که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول برگزار انجام گرفت، این همایش را رخدادی بزرگ و تاثیرگذار علمی عنوان کـــرد و با اشاره به ۴ علم بین رشته ای فناوری زیست محیطی، فناوری هشدارات، فناوری نانو و علوم شناختی گفت: «خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول توانسته هست با بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های علمی و اجرایی خود در رهستای تولید علم قدم بردارد که برگزاری نخستین همایش توسعه فناوری نانو گواهی براین مدعهست.»

وی با اشاره به اینکه فناوری دانش، تأثیر بسزایی بر توسعه جوامع بشری داشته و گره گشای دشواری‌های انسان بوده هست افزود: «انسان امروز نسبت به فلسفه وجودی پیامدهای مختلف انواع فناوری شناخت ندارد و بدون شک برگزاری چنین همایشی در شناخت ارکان مختلف فناوری تاثیرگذار هست.»

مدیر واحد علی آباد کتول ادامه داد: «کشور ایران طلایه‌دار نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری هست پس با توجه به بیانات مقام معظم رهبری باید نگاه هوشمندانه ای نسبت به فردا داشته باشیم و روز به روز از شعار فاصله گرفته و به عملیاتی کـــردن نظریه ها بپردازیم.»

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اینکه که امروزه ایران جز ده کشور برتر دنیا در حوزه مرتبط با فناوری نانو هست، بر شتاب کاربردی کـــردن تولید مقالات علمی همراه با نوآوری و ایده پردازی به لحاظ تاثیرگذاری در بخش صنعت و جامعه تاکید کـــرد.

دکتر مهدی مهام دبیر علمی این همایش هم گفت: «زیاد از یکصد مقاله علمی در زمینه سنتز سبز نانوذرات فلزی با هستفاده از عصاره های گیاهی و کاربرد کاتالیست آن ها از ۱۷ هستان مختلف به دبیرخانه همایش ارسال انجام گرفته که ۵۴ مقاله از ۲۰ واحد دانشگاه آزاد اسلامی، ۲۸ مقاله از ۱۲ دانشگاه سراسری، پنج مقاله از دانشگاه علوم پزشکی و سه مقاله از پژوهشگاه های کشور تحویل کمیته داوری انجام گرفته هست.»

وی یکی از نقاط قوت این همایش را بهره گیری از تجربیات ۵۰ عضو هیات علمی متخصص در زمینه نانو از سراسر کشور در کمیته داوری همایش عنوان کـــرد.

مدیر دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل هم در این همایش با تاکید بر حفظ خودباوری و سرمایه‌های موجود که به دشواری به دست آمده‌اند گفت: «ما در بحث مقالات رتبه چهار جهان را در بخش نانو کسب کـــردیم که این موفقیتی حیاتی و در راه سند راهبردی ۱۴۰۴ هست و امیدواریم که بتوانیم در حوزه تبدیل علم به فناوری و در عین حال فناوری به ثروت نیز موفق باشیم.»

دکتر داوود دومیری گنجی با اشاره به این که جنگ جهانی کشورها امروز در حوزه علمی هست خاطرنشان کـــرد: «ما باید بدانیم که برای رانجام گرفت علمی فقط به تولید مقاله نیاز نداریم و شروع هر راه علمی، اگر کمیت هست، ادامه و خاتمه آن باید کیفیت باانجام گرفت.»

این دانشمند پرهستناد به تشریح مشکلاتی که عامل عقب‌نشینی طلایه‌داران علم و در نتیجه کاهش شتاب رانجام گرفت علمی کشور انجام گرفته هست، پرداخت.

حسن یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مدیر عامل شرکت نانو پلیمر نوین گلستان نیز در این همایش اظهار کـــرد: «در شرکت نانو پلیمر، ۱۲ محصول در حوزه نانو تولید می‌کنیم که به دلیل خواص منحصر به فردی که دارند در بیست رشته صنعت مورد هستفاده قرار می گیرند و حتی بخشی از این تولیدات نیز به کشورهای دیگر صادر می شوند.»

برگزاری کارگاه تعلیمی با عنوان سنتز نانو مواد از پلن های جانبی همایش ملی توسعه فناوری نانو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول بود که در پایان این همایش علمی یک روزه از ۵ مقاله برتر و منتخب داوران تجلیل انجام گرفت.

 

آنا