فون فایندر

مکانیزم عملکـــرد بی بی سی • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

مکانیزم عملکـــرد بی بی سی

دسته بندی : موبایل تاریخ : جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

افشار پس از اشاره به محتویات پرونده، به من دستور داد با توجه به مطالب پخش انجام گرفته از بی‌بی‌سی،‌ نسبت به عدم رعایت بی‌طرفی از سوی گردانندگان پخش فارسی این رادیو،‌ به آنها اعتراض کنم. و حسین اشراقی هم با تکان دادن سرش موافقت خود را با نقل کرد افشار اعلام کـــرد…

 

دوشنبه ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۸ [۳ مهر ۱۳۵۷]

“نزدیک ظهر امیرخسرو افشار به اتفاق حسین اشراقی در حالیکه پرونده قطوری حاوی مطالب پخش انجام گرفته توسط پلن فارسی بی بی سی را به همراه داشتند،‌ به سفارتخانه آمدند.

افشار پس از اشاره به محتویات پرونده، به من دستور داد با توجه به مطالب پخش انجام گرفته از بی‌بی‌سی،‌ نسبت به عدم رعایت بی‌طرفی از سوی گردانندگان پخش فارسی این رادیو،‌ به آنها اعتراض کنم. و حسین اشراقی هم با تکان دادن سرش موافقت خود را با نقل کرد افشار اعلام کـــرد.

در پاسخ افشار گفتم: «به صورت حتم همانطور که دستور داده‌اید اقدام خواهم کـــرد. ولی اگر اجازه دارم نظر خودم را هم بگویم…». که افشار گفت: «حتماً‌!» و من ادامه دادم: «…طبق دلایلی که عرضه خواهم کـــرد،‌ اعتراض ما به بی‌بی‌سی اثر تعدادانی نخواهد داشت. به این شکل که: ما هرگز قادر نیستیم به آنها ثابت کنیم که در پخش مطالبشان یک طرفه عمل کـــرده‌اند. چون گرچه مقامات بی‌بی‌سی از این بابت اظهار تأسف خواهند کـــرد ــ و با اشتیاق فراوان نیز خود را آماده جلوگیری از انتشار گزارش‌های غیر واقعی نشان خواهند داد ــ ولی مطمئن باشید که نه آنها هرگز تقصیری را به گردن خواهند گرفت،‌ و نه ما خواهیم توانست ادعای خود را به صورتی که قابل قبولشان باانجام گرفت،‌ به اثبات برسانیم. ضمناً‌ هم باید توجه داشته باشید که وزارت خارجه انگلیس هرگز از این بابت به بی‌بی‌سی فشاری وارد نخواهد آورد. چون در این صورت با حملات بی‌امان وکلای دست چپی در پارلمان انگلیس مواجه خواهد انجام گرفت،‌ که این وکلا نیز به نوبه خود با مخالفین چپ‌گرای رژیم ایران ــ چه در ایران و چه در لندن ــ روابط زیاد نزدیکی دارند. و به این ترتیب،‌ ضمن آنکه ما به طور مسلم هیچ موفقیتی در راه تغییر سیهست و خط مشی بی‌بی‌سی به دست نمی‌آوریم،‌ بار دیگر حساسیت فراوان و نقطه ضعف انجام گرفتید خویش نسبت به پلن‌های بی‌بی‌سی را آشکار کـــرده‌ایم…».

افشار در پاسخ اظهاراتم گفت: «… ولی خوهسته‌های دولت ایران در این مورد آنقدر صریح و روشن هست که دیگر جائی برای شک و شبهه باقی نمی‌گذارد. به خصوص که جناب آقا نخست‌وزیر نیز شخصاً‌ به من نقل کرد که: اطمینان دارد پرویز راجی بهتر و مؤثرتر از همه می‌تواند مراتب اعتراض ما را به هشدار مقامات بی‌بی‌سی برساند…».”۱

مصاحبه مطبوعاتی محمدرضا پهلوی با رویدادنگاران داخلی و خارجی در کاخ نیاوران

شماره آرشیو: ۴۰۰۴-۴ع