فون فایندر

مدیریت و حسابداری نقش به سزایی در پیشرفت همه جانبه کشور دارند • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

مدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، هم‌اندیشی و هم‌افزایی را موتور محرک رویدادهای بزرگ علمی و بهترین ابزار رانجام گرفت جامعه علمی برشآقا و بر نقش حیاتی مدیریت و حسابداری در پیشرفت همه جانبه ی کشور تاکید کـــرد.

به نقل پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم در همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک‌های نوین، چالش‌ها و راهکارها با تسلیت به معقولت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: «مدیریت و حسابداری دو کلید واژه‌ای هستند که در ادبیات پیشرفت همه جانبه کشور نقش بسزایی دارند و باید با نگاهی عمیق و موشکافانه این دو مفهوم بنیادین را در کنار هم قرار داد تا به تدابیر ارخانومده و راهگشا دست یافت.»

اسفندیاری مقدم حسابداری و مدیریت را یکی از حوزه‌های علمی آمیخته با هنر دانست و خاطرنشان کـــرد: «اگر منصفانه قضاوت کنیم هر شخص و هرسازمانی که خواهان درخشش در عرصه رقابت هست و می‌خواهد پیش قرنخست بماند ناگزیر باید به مباحث مدیریت و حسابداری نگاه ویژه داشته باانجام گرفت.»

 

ایسکانیوز