فون فایندر

روایت محمدرضا پهلوی از کودتای 28 آقااد • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

روایت محمدرضا پهلوی از کودتای ۲۸ آقااد

دسته بندی : موبایل تاریخ : یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

[محمدرضا پهلوی]: همه این مشقّات و بحران اقتصادی، به این بهانه به ایران تحمیل انجام گرفت که مصدق می‌خوهست ایران را از سلطه نفوذ انگلیسها نجات دهد. نتیجه اعمال او این انجام گرفت که انگلیسها تسلط خود را بر بازارهای نفت ایران همچنان حفظ کـــردند، حال آنکه از این منابع دیگر حتی یک دینار عاید ایران نمی‌انجام گرفت. نفت ما در انبارها باقی ماند و یا هستخراج نانجام گرفت ولی انگلیسها مشکلات خود و مشتریان خود را با افزایش خرید نفت به قیمت ارزانتر از عراق و بخصوص از کویت حل کـــردند…

[محمدرضا پهلوی]: همه این مشقّات و بحران اقتصادی، به این بهانه به ایران تحمیل انجام گرفت که مصدق می‌خوهست ایران را از سلطه نفوذ انگلیسها نجات دهد. نتیجه اعمال او این انجام گرفت که انگلیسها تسلط خود را بر بازارهای نفت ایران همچنان حفظ کـــردند، حال آنکه از این منابع دیگر حتی یک دینار عاید ایران نمی‌انجام گرفت. نفت ما در انبارها باقی ماند و یا هستخراج نانجام گرفت ولی انگلیسها مشکلات خود و مشتریان خود را با افزایش خرید نفت به قیمت ارزانتر از عراق و بخصوص از کویت حل کـــردند. تصور می‌کنم در کویت قیمت هستخراج هر بشکه نفت در این هنگام نه سنت بوده و در ایران سیزده سنت! بدین ترتیب انگلیسها در همه جبهه‌ها پیروز انجام گرفتند، گوئی دنبال واقعی مصدق درست خلاف آنچه بود که اعلام می‌کـــرد.

 

باید اضافه کـــرد که “دوستان” انگلیسی مصدق هنگامی که احساس کـــردند که دیگر برای آنها مفید نیست و می‌توان بدون دخالت وی راه حلی برای مشکل نفت پیدا کـــرد، او را به حال خود رها کـــردند.

 

در آقااد ۱۳۳۲، پس از حصول اطمینان از پشتیبانی ایالات متحده آمریکا و انگلیس، که سرانجام سیهست مشترکی را آغاز کـــرده بودند و پس از بررسی اوضاع با کرمیت روزولت نماینده سازمان مرکزی  هشدارات ایالات متحده، بر آن انجام گرفتم که برای یافتن راه حلی وارد عمل شوم: در ۲۵ آقااد ۱۳۳۲ سرهنگ نعمت‌الله نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی را مأمور کـــردم که فرمان برکناری مصدق را به وی ابلاغ کند و سپهبد فضل‌الله زاهدی را که از دوستان پیشین مصدق و وزیر سابق دولت او بود به نخست‌وزیری برگزیدم.     

 

مصدق برخلاف نص صریح قانون اساسی ایران، به فرمان برکناری خود، اعتنا نکـــرد و به این هم اکتفا ننموده به یک کودتای نظامی دست زد. مأمور انجام این توطئه کسی جز سرتیپ ریاحی مدیر ستاد ارتش نبود. کودتای نظامی مصدق با شکست مواجه انجام گرفت. ولی شرکت در این توطئه خلاف قانون اساسی کشور مانع آن نانجام گرفت که ریاحی در زمان سلطنت مستبدانه!! من ثروتی عظیم از راه فعالیتهای ساختمانی فراهم آورد و اکنون همین شخص وزیر جنگ بازرگان هست.

 

پس از ابلاغ فرمان برکناری مصدق، من که از طرحهای سیاسی و جاه‌طلبی‌های او تکمیلاً بارویداد بودم، تصمیم گرفتم که برای جلوگیری از هرگونه خونریزی کشور را ترک کنم و ایرانیان را در انتخاب راه فردا کشور آزاد بگذارم. این تصمیم بی‌مخاطره نبود. ولی با تعمق و تأمل و سنجش نتایج، آنرا اختیار کـــردم. پس از ترک ایران، ابتدا با هواپیمای دو موتوره شخصی خود به بغداد رفتم. سفیر ما در بغداد، حتی در مقام توقیف من برآمد! ولی من به زیارت عتبات عالیات شتافتم و سپس راهی رم انجام گرفتم و در آنجا بود که از سرنوشت فلاکت‌بار سیهستمداری که ایران را به ورشکستگی و سقوط کشانده بود، آگاه انجام گرفتم.۱

 

[با اینکه در این فراز از نقل کردان محمدرضا پهلوی نکته‌های در خور اهمیتی بیان انجام گرفته هست که حکایت از اقرار شاه به دخالت و همکاری دولتهای ایالات متحده و انگلیس با وی در سرنگونی دولت قانونی تایم ـ دولت مصدق ـ می‌کند ولی در عین حال در همین اندک سطوری که نگاشته انجام گرفته هست حاوی تناقضات زیادی نیز هست؛ از جمله اینکه در یک جا مصدق را متهم به بی تدبیری و بی سیهستی می‌کند و می‌گوید: “همه این مشقّات و بحران اقتصادی که به ایران تحمیل انجام گرفت بخاطر این بود که مصدق می‌خوهست ایران را از سلطه نفوذ انگلیسها نجات دهد.” جای دیگر او را متهم به دوستی با انگلیسها و مرتبط بودن با آنها می‌کند و نتیجتاً می‌گوید که تایمی انگلیسها احساس کـــردند که دیگر برای آنها مفید نیست و می‌توانند بدون دخالت وی راه حلی برای مشکل نفت پیدا کنند او را رها کـــردند؛ سپس با کمال تعجب در ادامه مطلب، خود می‌گوید که با انگلیسها و آمریکائیها در براندازی و برکناری مصدق هماهنگ انجام گرفته هست؟ یعنی اقرار به همان اتهامی می‌کند که مصدق را بدان متهم کـــرده هست؟!!! در فراز پایانی نیز می‌گوید که من بخاطر اینکه خونریزی نشود و آقام هم بتوانند راه فردا کشورشان را آزادانه انتخاب نمایند، از کشور خارج انجام گرفتم که باز این نیز در تناقض با اقدام وی در همکاری با دولتهای بیگانه انگلیس و آمریکا در براندازی دولت آقامی و قانونی دکتر مصدق می‌باانجام گرفت؛ در آخر نیز مصدق را متهم به کودتا می‌کند حال آنکه خود با همکاری بیگانگان و سرویسهای هشداراتی آنان مبادرت به این کار کـــرده هست].

هستقرارتانکها و نیروهای نظامی در ایام کودتای ۲۸ آقااد ۱۳۳۲ در یکی از خیابانهای پایتخت

شماره آرشیو: ۷۳۴-۴ع