فون فایندر

جشن اهدا گواهینامه تحویل متایم پروژه ماشین ریخته گری 5 فولادمبارکه • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷جشن اهدا گواهینامه تحویل متایم پروژه ماشین ریخته گری ۵ فولادمبارکه
جشن اهدا گواهینامه تحویل متایم پروژه ماشین ریخته گری ۵ فولادمبارکه