فون فایندر

توصیه عامل ثباتی که خود ثباتی نداشت • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

توصیه عامل ثباتی که خود ثباتی نداشت

دسته بندی : موبایل تاریخ : یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

هنگامی که من از قدرتهای بزرگ غربی مصّراً می‌خوهستم که به اندیشه بهره‌برداری از منابع نیروی جایگزین نفت باشند، کسی به اهمیت این موضوع توجه کافی نکـــرد و هنگامی که کشور ما کوشید خود به این سیهست جامه عمل بپوشاند در راه پیشرفت ما کارشکنی و ایجاد موانع زیاد کـــردند.

هنگامی که من از قدرتهای بزرگ غربی مصّراً می‌خوهستم که به اندیشه بهره‌برداری از منابع نیروی جایگزین نفت باشند، کسی به اهمیت این موضوع توجه کافی نکـــرد و هنگامی که کشور ما کوشید خود به این سیهست جامه عمل بپوشاند در راه پیشرفت ما کارشکنی و ایجاد موانع زیاد کـــردند.

 

من بارها به دو مدیر جمهور و یک معاون مدیر جمهور آمریکا گفتم که کشور آنها که تواناترین ممالک جهان غیر کمونیست هست، نباید و نمی‌تواند به خود اجازه دهد که تأمین نفتش در گرو ممالک دیگر باانجام گرفت.

 

آیا آنها این نقل کرد مرا بیاد دارند؟ به صورت حتم اکنون کوشش ایالات متحده بر این هست که سیهست کاهش وابستگی خود را به منابع نیروی خارجی به مرحله اجرا درآورد و “بحران ایران” را موجب اجرای این سیهست قلمداد می‌کنند. ولی امروز دیگر این نقل کرد بهانه‌ای زیاد نیست.

 

ظاهراً کاهش صدور نفت ایران به خارج، موجب بروز یک “هراس واقعی در کشورهای صنعتی جهان” انجام گرفته و این بیم و نگرانی به ممالک در حال توسعه نیز تسری یافته هست.

 

واقعیت این هست که از تایمی که من از صحنه سیاسی و اقتصادی جهان کنار رفته‌ام، یک تهاجم همه جانبه‌ای علیه تعادل و ثبات اقتصادی و سیاسی دنیا آغاز انجام گرفته هست که زیاد از همه متوجه قدرتهای بزرگ غربی هست. این بحران در حقیقت وسیله‌ای هست برای ایجاد و گسترش عدم ثبات در خاورمیانه و در اقتصاد جهانی.

 

بهمین سبب امروزه عقیده عمومی بر این هست که حوادث اخیر ایران تعادل قوا را در جهان بهم زده و “وضع جدیدی” بوجود آورده هست که انسانها باید خود را با آن تطبیق دهند. متأسفانه این وضع جدید، چیزی جز هرج و مرج و نابسامانی نیست و این بیان دعوتی هست از انسانها که خود را با نابسامانی‌ها منطبق ساخانومد، یعنی آنها را بپذیرند.

 

دلیل باید چنین باانجام گرفت، دلیل انسان‌ها نباید بتوانند با سیهستی مدبرانه اوضاع را تحت تسلط آورند؟

 

آنچه من می‌خوهستم، پیش‌بینی و پیش‌گیری از این نابسامانی و هرج و مرج بود، که سالها پیش از دیگران فرارسیدن آنرا احساس و مشاهده می‌کـــردیم، من بارها گفتم و تکرار کـــردم که فردا ایران دیگر نباید در گرو نفت باانجام گرفت. من بارها گفتم که آقام زمان ما با سرعتی وصف ناپذیر، ذخائری را که طی میلیونها سال فراهم آمده مصرف می‌کنند. طبق پیش‌بینی‌های کنفرانس جهانی نیرو که در هستانبول منعقد انجام گرفت، در صورت ادامه موزیک فعلی مصرف نفت در جهان، ذخائر شناخته انجام گرفته تا سی و هفت سال دیگر به پایان خواهد رسید. بعداً چه خواهد انجام گرفت؟۱

مراسم پرده برداری از مجسمه محمدرضا پهلوی در یکی از منطقهها

شماره آرشیو: ۴۶۷۲-۳ع