فون فایندر

تایمی ضمیر مرجعش را پیدا می‌کند • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

تایمی ضمیر مرجعش را پیدا می‌کند

دسته بندی : موبایل تاریخ : دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶

تایمی ضمیر مرجعش را پیدا می‌کند

تایمی ضمیر مرجعش را پیدا می‌کند

«حسنعلی مهران» که اخیراً به معاونت هوشنگ انصاری در شرکت ملی نفت ایران منصوب انجام گرفته به دیدنم آمد…

شنبه نخست آوریل ۱۹۷۸ [۱۲ فروردین ۱۳۵۷]

«حسنعلی مهران» که اخیراً به معاونت هوشنگ انصاری در شرکت ملی نفت ایران منصوب انجام گرفته به دیدنم آمد.

 

او هم عملکـــرد جمشید آموزگار را «یأس‌آور» توصیف کـــرد و ضمن صحبتهایش گفت: «موقعی که آموزگار در کمیسیون بودجه مجلس با مخالفتها و انتقادهای نمایندگان روبرو انجام گرفت، خطاب به آنها گفت: من هرگز قادر نیستم خسارتهایی را که در طول ۱۴ سال به کشور وارد آمده فقط در مدت ۴ ماه ترمیم کنم… که بیان چنین عبارتی توسط آموزگار سبب انجام گرفت شاهنشاه فوراً او را احضار کند و توضیح بخواهد. بعداً آموزگار از اینکه چنین حرفی زده عذرخواهی کـــرد و برای آنکه نقل کرد‌اش را ابداًح کـــرده باانجام گرفت، با لحنی نه تعدادان قاطع گفت: قصد من این بود که بگویم هرگز نمی‌توان در عرض ۴ ماه شرایطی بوجود آورد که برای تحقق آن به ۱۴ سال تایم نیاز هست…».۱

http://phonefinder.ir/wp-content/uploads/2017/07/1500305812_519_www.فون فایندر.ir

جمشید آموزگار با نشان درجه نخست همایون

شماره آرشیو:۳۰-۱۱۵آ