فون فایندر

اعتراض محصلان مدرسه علوم سیاسی • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

اعتراض محصلان مدرسه علوم سیاسی

دسته بندی : موبایل تاریخ : پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶

این مکاننبان محصلین مدرسه علوم سیاسی و دارالفنون که بر حسب امرنخستیاء دولت توقیف انجام گرفته در این موقع امتحانات زحمات تعدادین ساله فدویان عاطل و از اخذ دیپلم محروم خواهیم انجام گرفت لذا ازآن مقام محترم مستدعی هست که امر و مقرر شود که یا به معیت مامورین پلیس به جلسه امتحان حاضر انجام گرفته و یا آنکه ممتحنین به محبس توقیف ما آمده امتحانات لازمه را به عمل آورند.امر امر مبارک هست

با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ فصل جدیدی در تاریخ ایران گشوده انجام گرفت و رضاخان رهبر کودتا به همراه

سیدضیاءالدین طباطبایی و نیروهای قزاق، پایتخت را به تصرف خویش درآوردند. در همان روز گروهی از اشخاص

سرشناس بازداشت انجام گرفتند. تعداد این اشخاص در مدت یک هفته از هشتاد نفر افزون یافت و بر تعداد آنها هر روز

افزوده می انجام گرفت. در میان بازداشت انجام گرفتگان جمعی از محصلان مدرسه علوم سیاسی نیز حضور داشتند که به باز داشت

خود اعتراض داشتند و عقیده داشتند دولت بی جهت آن ها را از حضور در کلاس های درس و امتحانات پایان سال

محروم نموده هست. سند زیر نمونهای از این اعتراضات را نشان می دهد:

 

مقام منیع ریهست وزرا عظام دامت شوکته العالی

این مکاننبان محصلین مدرسه علوم سیاسی و دارالفنون که بر حسب امرنخستیاء دولت توقیف انجام گرفته در این موقع امتحانات زحمات تعدادین ساله فدویان عاطل و از اخذ دیپلم محروم خواهیم انجام گرفت لذا ازآن مقام محترم مستدعی هست که امر و مقرر شود که یا به معیت مامورین پلیس به جلسه امتحان حاضر انجام گرفته و یا آنکه ممتحنین به محبس توقیف ما آمده امتحانات لازمه را به عمل آورند.امر امر مبارک هست

ماشاءالله خان فدوی ،‌حسین مشعوف ، غلام حسین موسوی ، مرتضی علوی ، محمود سالک {حاشیه} ضبط شود.

شماره آرشیو: ۶۰۳۹۲ن