فون فایندر

ابداًحات ارضی چه تاثیری بر ساختارهای اقتصادی ایران گذاشت؟ • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

ابداًحات ارضی چه تاثیری بر ساختارهای اقتصادی ایران گذاشت؟

اجرای ابداًحات ارضی سبب انجام گرفت تا در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ نرخ رانجام گرفت سالانه تولیدات کشاورزی به دلیل خرد انجام گرفتن زمینها، کاهش‌یافته و به ۵/۲درصد برسد.

اگر برخی از اقدامات را به‌عنوان نقاط حیاتی تاریخ در تعیین فردا کشور بدانیم، یکی از آنها ابداًحات ارضی هست. اقدامی که سبب انجام گرفت تا راه اقتصادی و اجتماعی ایران در دهه‌های فردا تغییرات زیادی بکند. تاکنون افراد زیادی درباره تأثیرات اجرای ابداًحات ارضی مطالبی نوشته و به بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی آن پرداخته‌اند؛ با این‌حال آنچه کاهش به آن توجه انجام گرفته تأثیر این ابداًحات بر شیوه‌های تولید مسلط در ایران و پیامدهای اقتصادی آن بر کشور هست. براین اساس این نوشتار درصدد هست تا این مسئله را موردبررسی قرار دهد.

 

یکی از اقداماتی که در دهه ۴۰ در حوزه اقتصادی شد ابداًحات ارضی بود. درحالی‌که پیش‌ از این و در سال ۳۸ در دولت اقبال تلاش انجام گرفته بود تا ابداًحات ارضی در کشور به‌صورت قانونی درآید، مخالفت آیت‌الله بروجردی باعث انجام گرفت تا این اقدام به تأخیر بیفتد.۱

 

با این‌حال در سال ۱۳۴۰ در زمان نخست‌وزیری امینی او از آمریکا یک وام بلندمدت هفتصد و پنجاه میلیون دلاری خوهست ولی واشنگتن که آن روزها به‌انجام گرفتت پیگیر ابداًحات اجتماعی در ایران بود، پرداخت وام به ایران را موکول به اجرای پلن مورد نظرش ازجمله ابداًحات ارضی نمود. در این زمان امینی با کمک ارسنجانی وزیر کشاورزی ابداًحات ارضی را شروع کـــرد.۲

 

شاه که تعدادان رضایتی از اجرای ابداًحات اقتصادی و سیاسی توسط امینی نداشت، با سفر به آمریکا، کندی، مدیر‌جمهور امریکا را راضی می‌کند تا خودش رهبریت ابداًحات در ایران را به دست بگیرد. براین اساس او بعد از بازگشت به کشور، امینی را برکنار کـــرد و شخصاً رهبریت تغییرات را و ازجمله ابداًحات ارضی را برعهده‌گرفته و در سالهای فردا در تعداد مرحله به توزیع زمین در بین کشاورزان اقدام کـــرد.۳

 

هرتعداد در ابتدا مسئولان تایم با تبلیغات فراوان اعلام کـــردند که دنبال از ایجاد ابداًحات ارضی در کشور، افزایش سهم کشاورزان از سود ناشی از فعالیتهای کشاورزی و حذف نظام ارباب-رعیتی و تحقق عدالت اجتماعی هست اما از همان ابتدای اجرای این پلن به‌گونه‌ای پیش رفت که نه‌ تنها این مسائل محقق نانجام گرفت، بلکه به تانجام گرفتید فقر و شکاف طبقاتی و وابسته انجام گرفتن اقتصاد کشور منجر انجام گرفت.۴اما علت این مسئله چه بود؟ اجرای قانون ابداًحات ارضی به‌گونه‌ای بود که  در عمل نیمی از خانوارهای روستایی مشمول این قانون نانجام گرفتند دلیل که قرارداد حتمی سهم بری نداشتند.اکثریت دهقانانی نیز که صاحب زمین انجام گرفتند، قطعه زمینهای کوچک و نامرغوبی به دست آوردند. همچنین نیمی از زمینها اصولاً تقسیم نانجام گرفت و در اختیار بزرگ‌مالکان باقی ماند. در این میان کوچک انجام گرفتن زمینهای کشاورزی سبب انجام گرفت، تا صرفه اقتصادی کشت و کار در آنها از بین رفته به‌طوری‌که کشاورزان از تأمین مخارج هزینه‌های خانومدگی از طریق کشت و کار ناتوان انجام گرفته و از این‌رو مجبور به مهاجرت به منطقهها انجام گرفتند.۵

 

هرتعداد ابداًحات ارضی از قدرت سیاسی مالکان زمین کهست اما آنهایی که روستاهای خود را واگذار کـــردند، سهام دولتی دریافت کـــرده و یا به بازرگانی و مقاطعه‌کاری روی آوردند. براین اساس دولت در ازای کهستن از قدرت سیاسی آنها، امکان تبدیل دارایی و ثروت مالکان را که تا پیش ‌از این به‌صورت زمین بود، به داراییهای صنعتی و مالی فراهم کـــرد. ابداًحات ارضی سبب انجام گرفت تا اقتصاد ایران با دو پدیده مواجه شود. یکی با تعداد زیادی کشاورزی مواجه شود که فاقد زمین بوده و یا اینکه زمینهایشان زیاد کوچک بوده و صرفه اقتصادی نداشته، از این‌رو به منطقه مهاجرت کـــردند و تبدیل به نیروهای کارگری برای بخشهای صنعت و خدمات در منطقهها انجام گرفتند. پدیده دوم نیز  تسلط شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران بود. شیوه‌ای که بر اساس آن ایران باید به تولیدکننده کالاهای مونتاژ و تأمین‌کننده مواد خام برای کشورهای پیشرفته درمی‌آمد.۶

 

اجرای ابداًحات ارضی سبب انجام گرفت تا در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ نرخ رانجام گرفت سالانه تولیدات کشاورزی به دلیل خرد انجام گرفتن زمینها کاهش‌ یافته و به ۲/۵ درصد برسد. با احتساب این عدد میانگین نرخ رانجام گرفت بازدهی کشاورزی به صفر رسیده بود. در همین دوران شاخص بازدهی زمین در بخش کشاورزی ایران منفی می‌شود، مسئله‌ای که نشان می‌دهد در عمل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بعد از ابداًحات ارضی غیراقتصادی انجام گرفته و امکان تشکیل سرمایه ثابت از این بخش گرفته‌انجام گرفته هست.۷

 

اجرای ابداًحات ارضی در دهه ۴۰ سبب انجام گرفت تا بخش زیادی از کشاورزان به امید یافتن شغل به منطقهها مهاجرت کنند. روند این مهاجرت در دهه۴۰ به حدی بود که به‌عنوان‌مثال سهم مهاجران نسبت جمعیت  منطقه پایتخت به ۳۳ درصد رسید. این آمار نشان می‌دهد بخش زیادی از جمعیتی که تا پیش‌ازاین تولیدکننده و تأمین‌کننده محصولات کشاورزی بودند،در اواخر دهه ۴۰ به مصرف‌کننده مواد غذایی تبدیل انجام گرفتند.۸جالب اینجهست در زمانی که نرخ رانجام گرفت بازدهی کشاورزی غیراقتصادی انجام گرفته بود،دولت با تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد سرمایه‌داری ــ‌ که شامل واردات کالا می‌انجام گرفت ــ مدام بر حجم تقاضاهای مصرفی می‌افزود. به‌عنوان‌مثال در همین سالها دولت با در نظر گرفتن یارانه برای مواد غذایی تقاضا برای آنها را افزایش داد اما در سمت تولید میزان رانجام گرفت تولیدات را به‌اندازه رانجام گرفت تقاضای مصرفی افزایش نداد. براین اساس ظرف سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶جمعاً ۸۷درصد برتفاضای مؤثر خرید و مصرف مواد غذایی در ایران افزوده انجام گرفت ولی از آنجا که تولیدات داخلی پاسخگوی این رانجام گرفت تقاضا نبود، دولت واردات را افزایش داد.۹

 

براین اساس واردات ارزش مواد غذایی و حیوانات خانومده تا سال ۱۳۵۱ به ۱۰/۵ درصد واردات کشور افزایش یافت. به‌طورکلی در سالهای ۵۲تا۵۶ حدود ۵/۵ میلیارد دلار ارز فقط بابت واردات مواد غذایی هزینه انجام گرفت. در همین سالها در حالی رانجام گرفت واردات مواد غذایی ۷/۴برابر انجام گرفته بود که میانگین رانجام گرفت واردات کشور۵/۷ برابر بوده هست، به عبارتی سرعت رانجام گرفت واردات مواد غذایی زیاد افزایش از سایر کالاها بوده هست.۱۰

 

نتیجه ابداًحات ارضی به‌جایی رسید که در دهه ۵۰ ایران از یک کشور خودکفا در محصولات کشاورزی به‌صورت کشوری درآمد که تأمین امنیت غذایی‌اش تکمیلاً به تداوم واردات وابسته انجام گرفته بود.

 

رانجام گرفت واردات مواد غذایی نه‌تنها از سوی مسئولان تایم امر بدی تلقی نمی‌انجام گرفت بلکه به آن افتخار نیز می‌انجام گرفت. به‌عنوان‌مثال هویدا در زمان ارائه لایحه بودجه ۵۴ به مجلس اطمینان داده که نخواهد گذاشت کشور بدون گوشت، روغن و نان باانجام گرفت برای همین از قرارداد واردات ۲/۵ میلیون تن گندم،۳۰۰هزار تن برنج،۷۰ هزار تن گوشت قرمز و۲۸۰هزار تن روغن رویداد داده بود.۱۱نتیجه ابداًحات ارضی به‌جایی رسید که در دهه ۵۰ ایران از یک کشور خودکفا در محصولات کشاورزی به‌صورت کشوری درآمد که تأمین امنیت غذایی‌اش تکمیلاً به تداوم واردات وابسته انجام گرفته بود. وزیر کشاورزی ایران در سال ۱۳۵۳ اعلام کـــرد که ما نمی‌توانیم نیازهای داخلی خودمان را تأمین کنیم و به خودکفایی برسیم ازاین‌رو ما متداوم یک کشور واردکننده باقی خواهیم ماند.۱۲

 

در دهه ۴۰ و۵۰  سیهستهای دولت به‌گونه‌ای بود که بخش عمده‌ای از افرادی که وارد اقتصادی منطقهی می‌انجام گرفتند به مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی مبدل می‌انجام گرفتند. درواقع در این سالها دولت مدام آنها را به مصرف هر چه افزایش تشویق می‌کـــرد. این سیهست باعث انجام گرفت با اینکه  در بین سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰تراز مالی ایران یعنی نسبت صادرات  به واردات که در زمان مصدق مثبت بود منفی انجام گرفته و به رقم ۲۸۵ میلیون دلار برسد. این ارقام نشان می‌دهد حجم زیادی از تولید ناخالص ملی صرف واردات از سایر کشورها می‌انجام گرفته هست.۱۳

 

همچنین در این سالها ۳۳درصد واردات صرف واردات ماشین و اتومبیل و کالاهای لوکس،۲۹درصد مواد نخستیه موردنیاز کارخانه‌ها و ۲۴درصد تجهیزات نظامی می‌انجام گرفت. همچنین ۱۲درصد از واردات نیز شامل واردات مواد غذایی بود. واردات مواد نخستیه و صنعتی که از نیازهای اساسی برای توسعه محسوب می‌شود، کاهش از ۳۰درصد در واردات کشور سهم داشته هست. بررسی این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌هایی که در کشور تولید می‌انجام گرفته صرف خرید کالاهای خارجی لوکس که مخاطب آن‌ها اقشار خاصی بوده‌اند می‌انجام گرفته هست. ۱۴

 

براین اساس مروری بر روند اجرای ابداًحات ارضی در ایران نشان می‌دهد که پیاده کـــردن این سیهستها سبب انجام گرفت شیوه تولید کشاورزی در ایران به حاشیه رفته و شیوه تولید سرمایه‌داری وابسته به شیوه تولید مسلط در ایران مبدل شود. از این‌رو در دهه ۴۰ و ۵۰ شاهد کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و کاهش امنیت غذایی کشور هستیم به‌طوری‌که در دهه ۵۰ تأمین مواد غذایی کشور وابسته به واردات از سایر کشورها می‌شود. همچنین ابداًحات ارضی با روانه کـــردن میلیونها نفر به منطقهها آنها را تبدیل به مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی به‌جای کالاهای داخلی کـــرد.

شماره آرشیو: ۶-۱۱۳ر