فون فایندر

آگهی پرداخت سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
آگهی پرداخت سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)


آگهي پرداخت سود سهام

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام)

به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملي ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

مربوط به عملکـــرد سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

کلیک کنید

 


آگهی پرداخت سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)