فون فایندر

آگهی پرداخت سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) • فون فایندر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
آگهی پرداخت سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)


آگهي پرداخت سود سهام

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام)

به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملي ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

مربوط به عملکـــرد سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

کلیک کنید

 


آگهی پرداخت سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)